KURSER samt priser

ManusMakarna bedriver en intensiv utbildningsverksamhet.

 

 

 

4. MANUSUTBILDNING FILM / TV

Utbildningen startades 1990 och är den första
professionella manusutbildningen i Sverige.
Den löper under två terminer och ger eleverna de
nödvändiga kunskaperna och färdigheterna
för att bli professionella manusförfattare.
Pris 40.000 kr exkl. moms.

1. STEG 1 GRUNDLÄGGANDE FILMDRAMATURGI
40 tim. intensiv veckokurs. Pris 5.500 kr exkl. moms.

KURSINNEHÅLL

Intro. Premiss. Formatregler. Karaktär & karaktärsteckning.
Orkestrering. Rollfunktioner. Dialog. Monolog. Text / undertext.
Dramatisk & episk struktur. Anslag. Backstory / attackpunkt.
Dramatisk utveckling. Set-up / pay off. Scenkonstruktioner.
Berättarkomponenter. Synopsis. Manusläsning.
Filmanalyser. Manusuppgifter.

2. STEG 2 FORTSÄTTNINGSKURS

Kursen som bygger vidare på grundkursen och där eleverna
arbetar på sina egna manusprojekt under handledning.
Deltagarna bokar själva när de kommer. Man kan naturligtvis
teckna sig för flera fortsättningskurser.
10 ggr. 4000 kr exkl. moms.

3. INTENSIV & HELGKURS

Grundläggande filmdramaturgi på tre helger.
40 tim. Pris 5.500 kr exkl. moms.

5. NÄTUTBILDNING STEG 1 & 2

Nu kan du gå Steg 1 grundläggande filmdramaturgi
via nätet tillsammans med en video med filmexempel
på de olika momenten. Till varje moment hör
litteratur och videoexempel samt en uppgift som du skriver och skickar till mig för kommentarer etc.
Kurspris är 6.500 kr exklusive moms.

Steg 2. innebär att jag blir manuskonsult på din filmidé.
Kurspris efter överenskommelse alt. konsultarvode.

6. MANUS FÖR INTERAKTIVA MEDIER

10 dagar 12.500 kr exkl. moms. (Specialprogram)

7. ATT SKRIVA SIT-COM

Kursen vänder sig till personer som vill skriva
komedi i sit-com format. 10 ggr. 5.500 kr exkl. moms.

     
OBS! KURSERNA OVAN SKER KONTINUERLIGT
ÅRET RUNT. KONTAKTA OSS VID INTRESSE!!
OBS! ALLA KURSER KRÄVER GRUNDLÄGGANDE
FILMDRAMATURGI SOM BAS.