Manus Film/Tv Reklam Manuskonsult Utbildning Databaser
Medlem i Sveriges Dramatikerförbund
Ljuskärrsvägen 61, 133 31 saltsjöbaden Tel. 08/7177359